راهنمای استفاده از محصولات

در این قسمت می توانید نسخه الکترونیکی دفترچه‌ی راهنمای (User Manual) استفاده از هر یک از محصولات برندهای تحت پوشش را دریافت کنید

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک پاکشوما Top Load 7kg

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک پاکشوما BWF 41817

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک پاکشوما BWF 41812- 41912

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک پاکشوما BWF 41811- 41911

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک پاکشوما Top Load 12kg

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک پاکشوما Twin Tub

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک پاکشوما Top Load 6.2kg

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک پاکشوما

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک پاکشوما PFH Series