راهنمای استفاده از محصولات

در این قسمت می توانید نسخه الکترونیکی دفترچه‌ی راهنمای (User Manual) استفاده از هر یک از محصولات برندهای تحت پوشش را دریافت کنید

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی زیرووات مدل FCA 4940

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی زیرووات مدل FCA 3920 و FCA 3820

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی زیرووات مدل FCA 1720 و FCA 1820

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی زیرووات مدل IZ 1493