راهنمای استفاده از محصولات

در این قسمت می توانید نسخه الکترونیکی دفترچه‌ی راهنمای (User Manual) استفاده از هر یک از محصولات برندهای تحت پوشش را دریافت کنید

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-14816

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-24816

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10610

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10603

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-20603