دیگ الماسه Diamond Drum

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

دیگ الماسه Diamond Drum

دیگ ماشین لباسشویی در زمان شستشو با البسه تماس مستقیم دارد. لذا طراحی دیگ مستقیما بر عملکرد شستشوی ماشین لباسشویی اثر گذار خواهد بود. نوع طراحی دیگ باید به گونه ای باشد که بیش از حد با البسه سایش نداشته باشد، زیرا این امر منجر به خوردگی الیاف لباس ها شده و آثار بدی بر روی آن ها می گذارد. از طرف دیگر، اگر سطح تماس بیش از حد کم باشد، این امر از حرکت درست لباس ها درون دیگ جلوگیری می کند و باعث می شود که شستشوی آنها به صورت نامناسب صورت پذیرد. با توجه به اهمیت طراحی صحیح دیگ ماشین لباسشویی و نقش آن در کیفیت شستشوی لباس ها، استفاده از ماشین لباسشویی هایی که از تکنولوژی دیگ الماسه (Diamond Drum) استفاده می کنند شستشوی بهتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد. در سیستم دیگ الماسه، منافذ دیگ به نوعی طراحی شده اند که در ضمن بیشتر شدن قدرت چنگ زنی ماشین لباسشویی به البسه، سطح تماس لباس ها با دیگ نیز کاهش یافته است. شستشو با دیگ الماسه باعث می شود که لباس ها به طرز قابل توجهی کمتر چروک شوند.