راهنمای استفاده از محصولات

در این قسمت می توانید نسخه الکترونیکی دفترچه‌ی راهنمای (User Manual) استفاده از هر یک از محصولات برندهای تحت پوشش را جستجو و دریافت کنید


جستجو دفترچه راهنما با شماره سریال دستگاه

یخچال و فریزر

راهنمای استفاده از یخچال و فریزر کندی مدل FCA 14S

یخچال و فریزر

راهنمای استفاده از یخچال و فریزر کندی مدل TCA4

جاروبرقی

راهنمای استفاده از جاروبرقی کندی مدل KCV 256

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی کندی مدل GVS 1439 TH

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی کندی مدل GVS 228 TC3

لباسشویی

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی کندی مدل CSV 1172 DQ1

ظرفشویی

راهنمای استفاده از ماشین ظرفشویی کندی مدل CDPN 2D622

جاروبرقی

راهنمای استفاده از جارو برقی کندی مدل KCS-2410135

جاروبرقی

راهنمای استفاده از جارو برقی کندی مدل KCS-2407135

جاروبرقی

راهنمای استفاده از جارو برقی کندی مدل KCS-2406135

جاروبرقی

راهنمای استفاده از جارو برقی کندی مدل KCRC1400 135