راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error F6

راهنمای خطای F6

راهنمای خطای F6

علت نمایش ارور F6 در کولرهای اسپلیت، مشکل سنسور محیط خارج  می باشد.