راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error F4

راهنمای خطای F4

راهنمای خطای F4

علت نمایش ارور F4  در کولرهای اسپلیت، مشکل سنسور لوله دیس شارژ کمپرسور  می باشد.