راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error F3

راهنمای خطای F3

راهنمای خطای F3

علت نمایش ارور F3 در کولرهای اسپلیت، مشکل کمپرسور  می باشد.