راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error F2

راهنمای خطای F2

راهنمای خطای F2

علت نمایش ارور F2 در کولرهای اسپلیت، مشکل برد خارجی قسمت PFC  می باشد.