راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error F1

راهنمای خطای F1

راهنمای خطای F1

علت نمایش ارور F1 در کولرهای اسپلیت، مشکل برد خارجی قسمت IPM  می باشد.