راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error F0

راهنمای خطای F0

راهنمای خطای F0

علت نمایش ارور F0 در کولرهای اسپلیت، مشکل فن خارجی  می باشد.