راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E5

راهنمای خطای E5

راهنمای خطای E5

علت نمایش ارور E5 در کولرهای اسپلیت، مشکل خطای ارتباط بین دو پنل  می باشد.