راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E4

راهنمای خطای E4

راهنمای خطای E4

علت نمایش ارور E4 در کولرهای اسپلیت، مشکل فن داخلی  می باشد.