راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E3

راهنمای خطای E3

راهنمای خطای E3

علت نمایش ارور E3 در کولرهای اسپلیت، مشکل لوله اواپراتور  می باشد.