راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E2

راهنمای خطای E2

راهنمای خطای E2

علت نمایش ارور E2 در کولرهای اسپلیت، مشکل سنسور لوله ی کندانسور  می باشد.