راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E08

راهنمای خطای E08

راهنمای خطای E08

علت نمایش ارور E08 در ماشین ظرفشویی، مشکل موتور و تاکو  می باشد.