راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E16

راهنمای خطای E16

راهنمای خطای E16

علت نمایش ارور E16 در ماشین لباسشویی، مشکل برد  می باشد.