راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E14

راهنمای خطای E14

راهنمای خطای E14

علت نمایش ارور E14 در ماشین لباسشویی، مشکل برد  می باشد.