راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E69

راهنمای خطای E69

راهنمای خطای E69

علت نمایش ارور E69 در ماشین لباسشویی، مشکل موتور و تاکو می باشد.