راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E68

راهنمای خطای E68

راهنمای خطای E68

علت نمایش ارور E68 در ماشین لباسشویی، مشکل موتور و تاکو می باشد.