راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E66

راهنمای خطای E66

راهنمای خطای E66

علت نمایش ارور E66 در ماشین لباسشویی، مشکل موتور و تاکو می باشد.