راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E64

راهنمای خطای E64

راهنمای خطای E64

علت نمایش ارور E64 در ماشین لباسشویی، مشکل موتور و تاکو می باشد.