راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E61

راهنمای خطای E61

راهنمای خطای E61

علت نمایش ارور E61 در ماشین لباسشویی، مشکل موتور و تاکو می باشد.