راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E60

راهنمای خطای E60

راهنمای خطای E60

علت نمایش ارور E60 در ماشین لباسشویی، مشکل موتور و تاکو می باشد.