راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

راهنمای خطای E07

راهنمای خطای E07

علت نمایش ارور E07 در ماشین لباسشویی، مشکل موتور و تاکو می باشد.