راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E21

راهنمای خطای E21

راهنمای خطای E21

علت نمایش ارور E21 در ماشین لباسشویی، مشکل در تخلیه می باشد.