راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E20

راهنمای خطای E20

راهنمای خطای E20

علت نمایش ارور E20 در ماشین لباسشویی، مشکل در تخلیه می باشد.