راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E12

راهنمای خطای E12

راهنمای خطای E12

علت نمایش ارور E12 در ماشین لباسشویی، مشکل  طغیان می باشد.