راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E04

راهنمای خطای E04

راهنمای خطای E04

علت نمایش ارور E04 در ماشین لباسشویی، مشکل طغیان می باشد.