راهنمای خطای دستگاه

درصورتی که هنگام استفاده از دستگاه با خطا مواجه شده‌اید، به شما برای عیب یابی کمک می کنیم.

Error E02

راهنمای خطای E02

راهنمای خطای E02

علت نمایش ارور E02 در ماشین لباسشویی، مشکل در ورودی آب می باشد.