برنامه شستشوی لباس های ترکیبی Mix

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

برنامه شستشوی لباس های ترکیبی Mix

برنامه شستشوی لباس های ترکیبی Mix به گونه ای طراحی شده است که تقریبا برای شسشتو همه البسه با جنس های مختلف کاربرد دارد و برای شستن همزمان انواع مختلف لباس ها بهترین برنامه می باشد. این برنامه برای هر نوع پارچه اعم از پارچه های ضخیم و نازک و مخمل و ... قابل استفاده است. در صورتی که از برنامه های مناسب برای شستشوی پارچه های لباس های خود آگاهی ندارید، بهترین برنامه برای شستشو آنها برنامه ترکیبی Mix می باشد. قابل ذکر است که این برنامه ممکن است برای البسه حساس و ضخیم همچون لباس های مجلسی مفید نباشد.

هنگام استفاده از برنامه ترکیبی Mix، اگر مایلید لباس هایتان را در رنگ های گوناگون به همراه یکدیگر بشویید، از یک دستمال ضد رنگ دهی لباس استفاده نمایید تا خیالتان از ترکیب شدن رنگ های لباس ها راحت باشد. این دستمال، رنگ های احتمالی خارج شده از البسه را جذب خود کرده و مانع انتقال آن به لباس های دیگر می شود.