اهمیت شستشو و ضد عفونی مرتب لباس ها

وبلاگ - نظافت ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

اهمیت شستشو و ضد عفونی مرتب لباس ها

با توجه به اهمیت شستشو و ضدعفونی مرتب لباس ها، ماشین های لباسشویی از پر استفاده ترین وسایل منازل می باشند. برای استفاده بهینه از دستگاه لباسشویی و جلوگیری از کاهش طول عمر دستگاه، رعایت نکات زیر حائز اهمیت می باشد:

توجه به میزان وزن لباس: وزن لباس برای شستشو باید متناسب با وزن دستگاه باشد. برای مثال میزان وزن لباس مناسبی که با ماشین لباسشویی 7 کیلویی شسته می شود باید نهایتا 4 کیلوگرم باشد. 3 کیلوگرم دیگر آبی است که وارد دیگ شده و جذب لباس می شود.

بستن درب ماشین لباسشویی پس از شستشو: بعد از اتمام شستشوی لباس حتما درب ماشین لباسشویی را باز بگذارید تا بوی مواد شوینده از بین برود و دیگ ماشین لباسشویی خشک شود تا از تولید بوی بد و باکتری جلوگیری شود.

استفاده از شوینده های مناسب: در صورت استفاده از شوینده های پودری، دقت کنید که این شوینده می بایست در آب حل شود. در غیر این صورت پس از اتمام شستشو، شوینده وارد منفذه های دیگ لباسشویی می شود که این امر به مرور منجر به ایجاد رسوب شده و از آبرسانی کامل به لباس جلوگیری می کند.

استفاده صحیح از برنامه های شستشو: هر کدام از برنامه های متعدد ماشین لباسشویی برای شرایط خاصی طراحی شده است. استفاده مداوم و بی دلیل از یک برنامه در دراز مدت کارایی عملکرد شستشو را پایین خواهد آورد.

تراز بودن ماشین لباسشویی: در صورتی که ماشین لباسشویی روی سطح صاف و تراز قرار نگیرد، در حین استفاده دستگاه دچار لرزش زیاد می گردد و این امر به موتور آسیب جدی خواهد زد.